ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ


Νέα Προγράμματα Επιδοτήσεων του ΟΑΕΔ για Ιδρυση Νέων Επιχειρήσεων από Νέους(2.500 θέσεις) και Γυναίκες(4.000 θέσεις). Το ποσό της επιδότησης είναι 24.000 ευρώ και το ποσοστό της επιδότησης είναι 100%. Το πρόγραμμα για τους Αντρες έκλεισε στις 24/08/2010 ενώ για τις γυναίκες παραμένει ανοιχτό για υποβολές προτάσεων!!

Περισσότερες πληροφορίες για τα δύο προγράμματα μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr